KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU level 2

11Kurz navazující na Level 1. Level 2 se zabývá celkovou diagnostikou funkčního pohybu, podrobné vyšetření a posouzení pohybu a funkce jednotlivých segmentů a jejich vyhodnocení. Součástí jsou také přídavné svalové testy a pokročilé testy. Tento kurz zároveň současně spojí jak level 1 a level 2 a naučí jak se všemi informacemi vhodně pracovat, zhodnotit a stanovit postup.

Na kurz má přístup pouze ten, kdo prošel naším kurzem Komplexní diagnostika pohybového aparátu level 1.

Teoretický a praktický program:

– Základní přehled diagnostiky level 1

– Vyšetření kvality běžných denních pohybových stereotypů z hlediska stability, mobility a motorické kontroly.

– Možné souvislosti se změnou pohybového vzoru a testování  kvality pohybových stereotypů končetin a trupu –vyšetřování bude přehledně segmentálně rozděleno na části:

9• Krční páteř

• Ramenní pletence / Lopatka

• Hrudní páteř

• Bederní páteř

• Pánev

• Dolní končetiny

Diagnostika základních cviků a funkčních pohybů:
• Dřep / Výpad / Flexe a extenze v kyčli
• Rotace v sedě / ve stoji/ Stoj na jedné noze

• Předklon ve stoji / v sedě / záklon
• Vzpor/podpor / Most
• Klik / Flexe -extenze- abdukce HK/ Flexe trupu – Sed leh
•  Kyčelní ohyb/ Tah / Přítah

  • Přídavné manuální svalové testy a pokročilé testy

….atd.

 

  • U vyšetření bude vždy uveden správný stereotyp provedení, možnosti chyb a základní možnosti nápravy.
    – Zpracování hotového dotazníku a diagnostiky, konečné shrnutí a výstup
  • sit-reachVysvětlení svalových a dalších souvislostí
    – Celkové propojení jednotlivých bodů dotazníku a diagnostiky ze seminářů Komplexní diagnostiky pohybového aparátu 1 a 2
    – Ukázka reálného výstupu diagnostiky a postup pro trénink

Datum: termín v přípravě

Čas: 9:00 – 18:00 / 9:00 – 16:00

Místo: Praha

Cena : 4500kč

Lektor: Martin Snášel

Co získáte:

Certifikát o účásti na dvoudenním kurzu
Komplexní teoretické a praktické znalosti o diagnostice a testování pohybového aparátu

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz
Do přihlášky napište název semináře, své jméno a přijmení, adresu a tel.číslo

Přihlášovací formulář na kurz: 

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU Level 2

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky