Dr.Greg Lehman – Reconciling Biomechanics with Pain Science

static1.squarespace.comDr. Greg Lehman BKin, MSc, DC, MScPT je světově velmi uznávaný fyzioterapeut a chiropraktik. Po tom, co je velmi vyhledáváným odborníkem v oblasti biomechaniky a souvislotech s bolestí a přednáší po celém světě, je velké štěstí uvítat tuto osobnost u nás v České republice.

POPIS KURZU:

Jednoduše jde o kurz BIOMECHANIKY a VĚDY O BOLESTI. Vyždímali jsme to nejlepší z obou, abychom získali nejlepší přístup k léčbě bolesti a zranění.

UntitledSpojením biomechaniky s vědou o bolesti vznikl dvoudenní kurz, který kombinuje přednášku, případové studie a praktická cvičení. Tento kurz byl již vyučován po celém světě s cílem zjednodušit biomechanický přístup ke zranění a bolesti. Zjednodušený, avšak postavený na silném základě prokázaného biomechanického postupu, umožňuje terapeutům rozvíjet dovednosti, které se zabývají všemi oblastmi biopsychosociálních oblastí v souvislosti s bolestí.

Tento kurz učí, že záleží na biomechanice, společně s terapeuticko- neurologickým vzděláním a biopsychosociálním rámcem.

Tradiční rehabilitační praxe je ponořena do biomedicínského modelu léčby bolesti a zranění. Zatímco biopsychosociální model péče je uváděn jako nadřazený přístup, kdy je často obtížné začlenit tradiční biomechanický přístup do tohoto modelu. Možná je tu obava, že se terapeuti stávají psychoterapeuty, ale cílem tohoto kurzu je těmto přístupům pomáhat se spojit, pochopit a spojit s biomechanickým přístupem. Dozvíte se, že při přijmutí biopsychosociálního přístupu (BPS) není nutné vylévat dítě i s vaničkou. Nezapomeňte, že model BPS začíná „Bio“: dozvíte se, že záleží na biomechanice a vědě o bolesti a poznáním obou mohou nakonec všechny poznatky zapadnout dohromady.

CÍLE KURZU:

– Poskytnout vzor pro zjednodušení a zlepšení úlohy biomechaniky a terapeutické neurovědy při léčbě bolesti a zranění

– Demonstrovat, jak mohou biomechanická léčba a její vysvětlení řešit vícerozměrnou povahu bolesti

– Poskytnout léčebný předpis, který je založen na biomechanice a terapeutických neurovědách

– Naučte se používat různé metody aplikace terapeutických neurověd v tradiční praxi založené na biomedicíně

– Naučit se praktické aplikace výsledků nejlepších výzkumů patologie šlach či modifikace příznaků

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ:

Tento kurz je skvělý pro každého, kdo pracuje s lidmi s bolestí nebo se zraněním. Tedy vítáni jsou : Fyzioterapeuti, neuropatologové, chirurgové, masážní terapeuti, osteopati, sportovní terapeuti, pohyboví profesionálové, silový trenéři a sportovní trenéři atd..

KDY: 23-24. června 2018

KDE: Core gym Praha ( www.core-gym.cz ), Rýmařovská 561, Praha 9 – Letňany, 2.patro.
V případě větší účasti bude událost přesunuta do většího prostoru.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA ZDE: https://www.tickettailor.com/checkout/view-event/id/107313/chk/ac5b/

Pořadatel: www.coretraining.cz