3S diagnostika – Lepší sportovní výkon bez zranění

3SDTo, co nabízíme amatérským a profesionálním sportovcům a týmům je rozdílný přístup, který je velice komplexní. V rámci svého vlastního diagnostického konceptu 3S diagnostiky, vyhodnocujeme pohyb, STABILITU, svalovou koordinaci, SÍLU a zároveň funkce stabilizačního systému a jejich souvislostí.

To však není všechno. Posuzujeme celý tréninkový SYSTÉM, kde může být celá řada chyb, z kterých může vznikat riziko zranění, zdravotních problémů a také zhoršené výkonnosti. Vyhodnocujeme mechaniku pohybu a techniku cviku pro typ daného sportovce  jeho individuální odlišnosti ve sportovní zátěži a posuzujeme, co bude nejvíce optimální. Dále vyhodnocujeme nastavení a rozložení celého tréninku a jednotlivé cyklování vzhledem k celé přípravě, tak aby zatížení bylo adekvátní a nedocházelo k přetěžování či naopak.

Vzhledem k našim dlouhodobým osobním zkušenostem se silovým/kondičním tréninkem,11 širokou odborností z oblasti tréninku a fyzioterapie, přehledem v moderních diagnostických a trenérských konceptech, prošlo našimi rukami mnoho sportovců a týmů. Naším cílem není pouhá teorie, ale co nejlepší sportovní výkon s co nejmenším rizikem zranění.

Jednotlivé body u sportovce, které mohou souviset s nebezpečím zranění či zhoršením výkonu, které vyhodnocujeme:

  • Jednotlivé chyby ve stabilitě postoje a jeho možný přenos do pohybu
  • Vyhodnocení a testování jednotlivých pohybových vzorů, kde používáme mnoha diagnostických přístupů i vlastních zkušeností.
  • Testování svalové koordinace, timingu a funkce stabilizačního systému a jejich souvislostí
  • Testy svalové síly
  • Mechanika pohybu prováděného cviku / technika cviku a její vhodnost pro typ10 daného sportovce
  • Nastavení celé tréninkové jednotky vzhledem k potřebám a cílům sportovce
  • Nastavení a periodizace tréninku vzhledem k celé sportovní přípravě
  • Doporučení a případná konzultace stravy, suplementace a celková regenerace sportovce

V celé 3S diagnostice není potřeba žádných pomůcek a využívá se tohoto počtu testů:

3SD_31.Stabilita: 8 základních testů

2. Mobilita: 8 základních testů

3. Síla: 4 základní testy

4. Vyhodnocení mechaniky pohybu

5. Dynamická stabilita a koordinace: 3 základní testy

6. Vyhodnocení celého programového systému tréninku


V případě zájmu o 3SD, která Vám může velmi pomoci s lepším výkonem, nápravou pohybu a prevencí zranění a bolestí, nás kontaktujte zde:

Email: info@coretraining.cz

Tel.: +420777131078