Silové a kondiční testování

Kromě naší vlastní koncepce testování pro sportovce 3SD nabízíme sportovcům/ týmům klasické základní silové a kondiční komplexní testování. Součástí testování je:

  • Analýza tělesné kompozice / Body fat / Antropometrie
  • Core silová vytrvalost – Prkno, boční prkno, sed leh, test extenze trupu, test kyčelní extenze
  • Power – Vertikální výskok / Skok do dálky obounož / jendonož
  • Rychlost  – Akcelerace (sprint 10m) / max. rychlost (sprint 20m)
  • Maximální síla – Dřep / Benchpress / Deadlift / Shyb
  • Energetické systémy – ATP-CP (PDT)                                                                                              – Anaerobní glykolitický systém (150 shuttle test)                                                – Aerobní systém  (Multi shuttle run/ Cooper test)
  • Agility – Spider drill, T test, Illinois agility test

Cena testování je dohodou. Odvijí od počtu lidí a délky testování.